มรพส. รับสมัครนักศึกษาผู้ประสงค์กู้ยืม กยศ. ประเภทผู้กู้รายเก่า (รหัส 67) และผู้กู้รายใหม่/ย้ายคณะ/สาขา ภายใน 25 มิ.ย. 67 นี้

มรพส. เปิดรับสมัครนักศึกษาให้ผู้มีความประสงค์กู้ยืม กยศ. ดำเนินการยื่นขอกู้ยืมผ่าน ระบบ DSL สำหรับนักศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มิถุนายน 2567 ผู้กู้ยืมรายเก่า (รหัส 67) และ ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี สามารถกู้ยืมได้ตามหลักสูตรที่กำหนด

Download

การทำกิจกรรมจิตอาสา

การยื่นขอกู้

เอกสารประกอบการขอกู้ยืม

1) หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล และสำเนาบัตรประชาชน ของ
ผู้กู้ยืมเงิน-บิดา-มารดา-ผู้ปกครอง (ถ้ามี) คู่สมรส (ถ้ามี)
2) หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน และ สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับรอง
3) เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
– สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรส มีรายได้ประจำ
– ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรณีผู้ขอกู้ บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรส เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
– ใบหย่า กรณีบิดา-มารดา หย่าร้างกัน
– ใบมรณบัตร กรณีบิดา หรือ มารดา ถึงแก่กรรม

การพิจารณาคัดเลือกและการประกาศผล

  • มหาวิทยาลัยจะดำเนินการกลั่นกรองคุณสมบัติและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารส่งให้กองทุนฯ เพื่อพิจารณาให้กู้ยืม ผ่านระบบ DSL
  • กองทุนฯ พิจารณาคุณสมบัติ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และอนุมัติให้กู้ยืมสำหรับผู้กู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กองทุนฯ กำหนด ผ่านระบบ DSL
  • การประกาศผล ให้ผู้กู้ยืมติดตามประกาศผลการอนุมัติให้กู้ยืมผ่านระบบ DSL ได้ที่ Application กยศ. Connect

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
โทร. 055-267000-2 ต่อ 9602 / 055-267079

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *