ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครทุนการศึกษากองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา  เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 จำนวน 100 ทุนๆละ 5,000 บาท ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 29 ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ปฏิทินงานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า