ข่าวประชาสัมพันธ์

มรพส.ค้นหาต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาและศิษย์เก่า ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ปฏิทินงานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า