ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครนักศึกษาทำงาน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครนักศึกษาบันทึกข้อมูล ...
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี) รับสมัครนักศึกษาทุน 2563

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี) รับสมัครนักศึกษาทุน 2563 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม 2563 รอบ 2

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม พิจารณาให้กู้ยืมสำหรับผู้ประสงค์กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563  รอบที่ 2 จำนวน 602 ราย  ...
อ่านเพิ่มเติม

มรพส.ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2563

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี  2563 สำหรับบุคลากรผู้ใช้สิทธิเบิกตรง และ ผู้ใช้สิทธิประกันสังคม ...
อ่านเพิ่มเติม

มรพส. รับสมัครนักศึกษาทุนนิวัตไกรฤกษ์ ปีการศึกษา 2563

มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ประชุมขับเคลื่อนศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มรพส.

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม โดย งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า  กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

ปฏิทินงานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า