จัดบริการเพื่อนักศึกษา พัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ...
อ่านเพิ่มเติม

มรพส.เชิญชวนนักศึกษาสมัครขอรับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2563

ม.ราชภัฏพิบูลสงครามขอเชิญนักศึกษา ขอรับทุน “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปี 2563 ...
อ่านเพิ่มเติม

มรพส. ขอเชิญบุคลากรตอบแบบสำรวจการรับบริการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีการศึกษา 2563

มรพส. ขอเชิญชวนบุคลากร สายวิชาการ - สายสนับสนุน ตอบแบบสำรวจเพื่อยืนยันการรับบริการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีการศึกษา 2563 ...
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ ส่งเสริม และช่วยเหลือในการแก้ปัญหาให้กับนักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ...
อ่านเพิ่มเติม

เอกสารประกอบแบบคำขอกู้ (กยศ.101)

มหาวิทยาลัยกำหนดให้ผู้ขอกู้ยืมยื่นขอกู้ ระบบ iSAS และจัดเตรียมเอกสารประกอบแบบคำขอกู้เพื่อ upload ผ่านระบบ iSAS เมนูบริการทุน กยศ. ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

๖ เมษายน “วันจักรี” วันแห่งการขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราช “จักรีวงศ์”

๖ เมษายน "วันจักรี" วันแห่งการขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราช "จักรีวงศ์" พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ ...
อ่านเพิ่มเติม

“ศิษย์เก่า ม.ราชภัฏพิบูล” รับรางวัลข้าราชการดีเด่น พ.ศ.2562

 “ศิษย์เก่า ม.ราชภัฏพิบูล” รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น พ.ศ.2562 เนื่องใน วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.7 ทรงให้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2471เป็นฉบับแรก และกำหนดให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2472 เป็นต้นมา ...
อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท เยียวยา COVID-19 ต้องรู้อะไรบ้าง?

ลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท เยียวยา COVID-19 ต้องรู้อะไรบ้าง? ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการด้านการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยการมอบเงินเยียวยา จำนวน  5,000 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ให้แก่แรงงานนอกระบบ โดยเริ่มต้นให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ...
อ่านเพิ่มเติม

มรพส. ติวเข้ม! เตรียมผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย โดยงานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า นำโดย นายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อบรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาชายผู้ที่เกิดระหว่าง ปี พ.ศ.2537-2542 และมีอายุครบเกณฑ์ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกการเกณณฑ์ทหาร ในปี พ.ศ.2563 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของชายไทยตามกฎหมายการรับราชการทหาร สิ่งที่ควรู้เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร โดยนายกฤษณะ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา หน่วยบริการนักศึกษาพิการ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์  ใบไม้ เป็นประธานอุปนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอ “ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ ...
อ่านเพิ่มเติม

Workshop เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน คณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา โดย งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมกับ บริษัท Job Topgunจำกัด (ซุปเปอร์เรซูเม่) บริษัทจัดหางานอันดับ 1 ของประเทศไทย ที่เชื่อมโยงเครือข่ายบริษัทชั้นนำทั่วประเทศกว่า 40,000 แห่ง โดยวิทยากรพิเศษ ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

ปฏิทินงานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า