โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต พ.ศ.2567 “102 ปี ล้านสองซีซี เพื่อสังคม”

รอบถัดไป>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพบัณฑิต ในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความสามารถทางสังคม มีจิตอาสาทำความดี โดยส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา ทำความดีด้วยจิตอาสา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2565-2569 นำสู่การเป็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมพัฒนาตน” ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยในปี พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีการรับบริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 1,132,370 ซีซี ทั้งนี้ มีผู้ใจบุญร่วมบริจาคดวงตา จำนวน 300 ราย และ บริจาคอวัยวะ จำนวน 315 ราย

การจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต พ.ศ.2567 จึงเป็นกิจกรรมจิตอาสาต่อเนื่อง ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถกลับมามีชีวิตที่ปกติสุข
  • ปลุกจิตสำนึกการมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษาตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมแบบต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคจะส่งมอบให้แก่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลพุทธชินราช ได้ใช้รักษาผู้ป่วยในความดูแลของโรงพยาบาลต่อไป

รับเกียรติบัตร (ออนไลน์เท่านั้น)

สถิติผู้บริจาคโลหิต

สอบถามเพิ่มเติม

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 โทร. 055-267-000 ต่อ 9622

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *