โครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2566

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ


โครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพ (อบรมล้างเครื่องปรับอากาศ) วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา รับจำนวน 60 คน เท่านั้น รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 กันยายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมวันที่ 5 กันยายน 2566 (สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน)

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3syDzJf