การขอกู้ กยศ.มรพส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะรับสมัครนักศึกษาผู้มีความประสงค์กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ขณะนี้มหาวิทยาลัยสามารถให้กู้ยืม ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 โดยมีคุณสมบัติตามที่ปรากฎในภาพด้านล่าง

ผู้กู้ประสงค์กู้ยืมเงินจะยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินในระบบ DSL โดยสามารถเข้าใช้งานระบบได้
2 ช่องทาง ดังนี้

1. Application กยศ. Connect
2. เว็บไซต์ กยศ. ระบบ DSL
Download รายละเอียด >> ขั้นตอนการเข้าในงาน ระบบ DSL

ให้ผู้ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดำเนินการยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSL ดังนี้

1. การเตรียมเอกสารประกอบการยื่นกู้ในระบบ DSL
2. ขั้นตอนการยื่นกู้และการอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินในระบบ DSL
3. การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน ระบุข้อมูลผู้ปกครองที่มีสัญชาติไทย/ไม่ใช่สัญชาติไทย สำหรับผู้กู้ยืมเงิน
คลิปวิดีโอแนะนำ >> ขั้นตอนการยื่นคำขอกู้ยืมเงินระบบ DSL