ฝ่ายประสานงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2566

บัณฑิตกิตติมศักดิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook งานพระราชทานปริญญาบัตร มรพส.