การอบรมเชิงปฏิบัติการ : เตรียมพร้อมครูสู่ Performance Agreement : PA

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการส่งเสริมความรู้ศิษย์เก่า หัวข้อ “เตรียมพร้อมครูสู่ Performance Agreement : PA” เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่ากลุ่มวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ในการพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มอาชีพครู สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยวิทยากรผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร นายกสมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ) พร้อมด้วย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และ ผศ.ว่าที่ ร.อ.ต ดร.บัญชา สำรวยรื่น คณบดีคณะครุศาสตร์ ที่จะมาร่วมพูดคุยแบบเจาะลึกการทำ PA ประเมินอย่างไรให้ตรงประเด็น และแนวโน้มการผลิตบัณฑิตครูในยุค Next Normal ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น.

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม

ลงทะเบียนผ่าน PSRU DIGITAL UNIVERSITY

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทร. 055-267-000 ต่อ 9801

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *