โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ Covid-19 ปี 2565

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ Covid-19 ประจำปี 2565 เชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตตลอดปี 2565 ณ อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) เวลา 08.30 – 12.00 น.

โดยกิจกรรมบริจาคโลหิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ในปีนี้ เป็นความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สโมสรโรตารีพิษณุโลก เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก นับเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีเป้าหมายโลหิต 1 ล้าน CC สำหรับสังคม เพื่อส่งมอบโลหิตให้กับธนาคารเลือด โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ซึ่งกำลังขาดแคลนโลหิตขั้นวิกฤติ ในช่วง COVID-19

ขณะนี้โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ Covid-19 ปี 2565 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว มหาวิทยาลัยสามารถส่งมอบโลหิตให้กับ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลพุทธชินราช ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,037,580 ซีซี จึงขอขอบคุณผู้มีจิตอาสาทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือและร่วมกันปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับสังคมร่วมกันตามปรัชญา “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ของมหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณ
สโมสรโรตารีพิษณุโลก เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช
มณฑลทหารบกที่ 39 กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) เทศบาลอรัญญิก และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก นักศึกษาและบุคลากร มรพส. และ ประชาชนจิตอาสาทุกท่าน

>>ตอบแบบประเมิน<<

Download เอกสารรายงานผล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *