รับเกียรติบัตรบริจาคโลหิต พ.ศ.2567

วิธีการสืบค้นเกียรติบัตร

  • ขั้นตอนที่ 1 “คลิก” ที่ตรามหาวิทยาลัย จะปรากฏหน้าต่างให้ค้นหารายชื่อ
  • ขั้นตอนที่ 2 “พิมพ์” ชื่อ หรือ นามสกุลในช่องค้นหา จากนั้น “คลิก” ที่เครื่องหมาย / ด้านหน้าชื่อของตนเอง
  • ขั้นตอนที่ 3 เมื่อปรากฏชื่อของตนเองแล้ว ให้กดตรงพื้นที่ว่างในหน้าเกียรติบัตร
  • ขั้นตอนที่ 4 จากนั้น “คลิก” ที่ปุ่ม สามเหลี่ยมมุมบนด้านขวาของจอภาพ และ เลือก “ดาวน์โหลดรายงาน”

ขั้นตอนที่ 5 “คลิกดาวน์โหลด” และทำการบันทึกไฟล์ เสร็จสิ้นกระบวนการ