ตัวอย่างการกรอกเอกสารสำหรับยื่นกู้ กยศ.

1.ตัวอย่างการกรอกหนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
ดาวน์โหลด >> หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล 


ตัวอย่างการกรอกข้อมูลหนังสือยินยอมฯ
สำหรับผู้กู้ยืม


ตัวอย่างการกรอกข้อมูลหนังสือยินยอมฯ
สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง


ตัวอย่างการกรอกข้อมูลหนังสือยินยอมฯ
สำหรับคู่สมรสของผู้กู้ยืม (ถ้ามี)2.ตัวอย่างการกรอกหนังสือรับรองเงิน (เฉพาะกรณีบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง มีรายได้ประจำ เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ, พนักงานบริษัท ฯ)

ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน กรณีมีรายได้ประจำ


3.ตัวอย่างการกรอกหนังสือรับรองรายได้ กยศ. 102 ( เฉพาะกรณีบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง มีรายได้ไม่ประจำ เช่น รับจ้าง ทำไร่ ทำนา ทำสวน ฯ)

ดาวน์โหลด >> กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน 

ตัวอย่างหนังสือรับรองรายได้ กยศ. 102 ไม่มีรายได้ประจำ กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน

ตัวอย่างหนังสือรับรองรายได้ กยศ. 102 ไม่มีรายได้ประจำ กรณีบิดามารดา หย่าร้าง / แยกกันอยู่

ตัวอย่างหนังสือรับรองรายได้ กยศ.102 ไม่มีรายได้ประจำ กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต

ตัวอย่างหนังสือรับรองรายได้ กยศ. 102 ไม่มีรายได้ประจำ กรณีผู้กู้ยืมสมรสแล้ว

ตัวอย่างหนังสือรับรองรายได้ กยศ. 102 ไม่มีรายได้ประจำ กรณีอยู่กับผู้ปกครอง (ที่มิใช่บิดา มารดา)

ตัวอย่างหนังสือรับรองรายได้ กยศ. 102 ไม่มีรายได้ประจำ กรณีมารดาไม่ได้ประกอบอาชีพ

4.ตัวอย่างสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ตัวอย่างสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการ ที่ใช้ในการรับรองรายได้


5.ตัวอย่างสำเนาบัตรประชาชน

ตัวอย่างสำเนาบัตรประชาชนที่ถูกต้อง


6.ตัวอย่างการรับรองสำเนา

ตัวอย่างการรับรองสำเนา กรณีมีลายเซ็น และไม่มีลายเซ็น

ตัวอย่างการรับรองสำเนา กรณีเขียนหนังสือไม่ได้

หมายเหตุ
1.สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้/บิดา/มารดา หรือสำเนาบัตรประจำเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องชัดเจน ไม่หมดอายุ บัตรของใครให้เจ้าตัวเป็นผู้รับรองเท่านั้น
2.ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *