มรพส.กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ประเภททุนให้เปล่า สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 50 ทุนๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยพิจารณาให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษากองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ประเภททุนให้เปล่า  ปีการศึกษา 2565 จำนวน 50 คน

กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยทุนการศึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 055-267000-2 ต่อ 9602

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *