การขอกู้ กยศ.มรพส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะรับสมัครนักศึกษาผู้มีความประสงค์กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 จึงประกาศรับสมัครนักศึกษา ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) โดยมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดังนี้

ประกาศ มรพส.

ผู้กู้ประสงค์กู้ยืมเงินจะยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินในระบบ DSL โดยสามารถเข้าใช้งานระบบได้
2 ช่องทาง ดังนี้

1. Application กยศ. Connect
2. เว็บไซต์ กยศ. ระบบ DSL
Download รายละเอียด >> ขั้นตอนการเข้าในงาน ระบบ DSL

ให้ผู้ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดำเนินการยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSL ดังนี้

1. การเตรียมเอกสารประกอบการยื่นกู้ในระบบ DSL
2. ขั้นตอนการยื่นกู้และการอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินในระบบ DSL
คลิปวิดีโอแนะนำ >> ขั้นตอนการยื่นคำขอกู้ยืมเงินระบบ DSL