26 มิถุนายน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีการศึกษา 2567

26 มิถุนายน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” พ.ศ.2567 รวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

ตามนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลได้ประกาศที่จะลดปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี โดยกำหนดให้มีการแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในนโยบายการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี นำความปลอดภัยมาสู่ประชาชน โดยใช้มาตรการปราบปรามทางกฎหมายอย่างจริงจังทั้งผู้เสพ และผู้ลักลอบค้ายาเสพติด โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกที่เหมาะสมในระดับพื้นที่เพื่อป้องกันและลดผู้เสพติดรายใหม่

        ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สังกัดกระทรวง การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จึงพิจารณาเห็นสมควรจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถาบันอุดมศึกษาให้แก่บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกันกำหนดแนวนโยบายร่วมกัน ในการเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ตรวจตรา ไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติดในมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่การลดปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดจัดขึ้นเนื่องในโอกาส “วันต่อต้านยาเสพติดโลกวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *