รับสมัครทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกาในประเทศไทย

ด้วยมูลนิธิหอการค้าอเมริกาในประเทศไทย (AMCHAM Thailand Foundation Scholarship) เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อคัดสรรนักเรียน นิสิต  และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่มีความรู้และความสามารถโดดเด่น แต่ด้อยโอกาสทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ โดยกำหนดเปิดรับสมัครเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป โดยสนับสนุนทุนการศึกษามูลค่า 25,000 บาท ทั้งนี้ผู้สมัครรับทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

  • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.8 ขึ้นไป
  • มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษ (English GPAX) 3.0 ขึ้นไป
  • มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปีที่ 1
  • ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากโครงการอื่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
>> คุณเชอรี ตันเป็นสุข เจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านโครงการพิเศษและผู้ช่วยหอการค้าฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 02-1193367 / e-Mail : sheree@amchamthailand.com
>> คุณไพลินสิริ กรเพชร เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และสื่อสารองค์กร
หมายเลขโทรศัพท์ 02-1192241 / e-Mail : pailin@amchamthailand.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *