ทุนพระราชทาน โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครผู้ขอรับทุนพระราชทาน โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบกรณีบิดาและมารดาเป็นผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี หรือเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ทั้งสองคน โดยให้การสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษาละ 8,000 บาท

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ

  1. เป็นนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากบิดาและมารดาเป็นผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี หรือ เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ทั้งสองคน อยู่ในภาวะยากลำบาก มีฐานะยากจน เดือดร้อนด้านทุนการศึกษา กำหนดให้ครอบครัวละ 1 คน โดยพิจารณาให้บุตรคนโตที่เรียนชั้นสูงก่อนเป็นอันดับแรก หากมิใช่บุตรคนโตจะพิจารณาบุตรคนถัดไปที่สามารถเรียนได้
  2. เป็นเด็กที่อยู่ในวัยการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี
  3. เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ(ไม่เป็นผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี หรือผู้ป่วยโรดเอดส์)
  4. มีหลักฐานรับรองจากโรงพยาบาลเพื่อแสดงว่าบิดาและมารดาเป็นผู้ป่วยเอดส์ หรือติดเชื้อ เอช ไอ วี และใบมรณบัตรของบิดาและหรือมารดาที่เสียชีวิตจากโรคเอดส์

จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่มูลนิธิฯ กำหนด ดำเนินการยื่นแบบเสนอขอรับทุนการศึกษา รฉก 01/1 พร้อมเอกสารประกอบ โดยส่งเอกสารด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โทร.055-246827 , 055-259565

ดาวน์โหลดเอกสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *