ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้ประสงค์ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบที่ 2) เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2567 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบที่ 2) ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด

สิทธิที่ได้รับการผ่อนผัน

นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อจะได้รับสิทธิการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ทุกปีการศึกษา จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือจนกว่าจะมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์  โดยในระหว่างศึกษาไม่ต้องยื่นแบบคำร้องขอผ่อนผันฯ อีก (ส่งแบบคำร้องแค่ครั้งเดียวเท่านั้น !)

ประกาศมหาวิทยาลัย

ตรวจสอบรายชื่อ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

โทร. 055-267000-2 ต่อ 9623, 9602

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *