ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ.2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้ประสงค์ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2566 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ.2567 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามประกาศโดยทั่วกัน

สิทธิที่ได้รับการผ่อนผันฯ

นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อจะได้รับสิทธิการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ทุกปีการศึกษา จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือจนกว่าจะมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ โดยในระหว่างศึกษาไม่ต้องยื่นแบบคำร้องขอผ่อนผันฯ อีก

ประกาศมหาวิทยาลัย

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

โทร. 055-267000-2 ต่อ 9623

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *