ประกาศรับสมัครนักศึกษาผู้ประสงค์ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรับสมัครนักศึกษาชายที่กำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2566 ผู้ประสงค์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ.2567 โดยให้เข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ท.209 อาคารทีปวิชญ์

คุณสมบัติผู้ที่จะขอรับการผ่อนผันฯ

 • เป็นนักศึกษาเพศชาย สัญชาติไทย
 • เป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2546
 • เป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2541-2545 ที่ยังไม่เคยยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกับมหาวิทยาลัย
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2566 และเข้าร่วมประชุมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • เป็นผู้ที่ไม่ได้เข้าศึกษาวิชาทหาร หรือ เข้าศึกษาวิชาทหาร แต่ไม่สำเร็จชั้นปีที่ 3
 • ถ้าเป็นนักศึกษา ภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ทุกภาคเรียนติดต่อกัน

ขั้นตอนการสมัครขอรับการผ่อนผันฯ

 1. กรอกข้อมูลและพิมพ์แบบคำร้องขอผ่อนผันฯ ทางเว็บไซต์งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป  
 2. เตรียมเอกสารประกอบแบบคำร้องขอผ่อนผันฯ จำนวน 2 ชุด โดยรับรองสำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ
 3. เสนอแบบคำร้องขอผ่อนผันฯ พร้อมเอกสารประกอบ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณารับรอง
 4. ส่งแบบคำร้องขอผ่อนผันฯ พร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วน ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องทุนการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นขอผ่อนผันฯ

 1. แบบคำร้องขอผ่อนผันฯ
 2. สำเนาใบสำคัญ (แบบ สด.9)
 3. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
 6. สำเนาใบสำคัญการแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหาร (แบบ สด.10) (ถ้ามี)
 7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 8. สำเนาใบรายงานผลการเรียน เฉพาะนักศึกษาภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) เท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการผ่อนผันฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการผ่อนผันฯ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ทางเว็บไซต์งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ

ประกาศ เรื่องการรับสมัครผู้ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ.2567

ติดต่อสอบถาม

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา โทร. 055-267000 ต่อ 9623

Facebook Fanpage : SAS PSRU

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *