ขยายระยะเวลาการจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน และแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทุกประเภท

มหาวิทยาลัยขยายระยะเวลาการจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน และแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ทุกประเภท ให้ดำเนินการภายใน วันที่ 29 กันยายน 2566
มิเช่นนั้น มหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การกู้ยืมในปีการศึกษา 2566

อ่านประกาศ >> คลิก

** ผู้กู้รายเก่า (รหัส 66) และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปีส่งเอกสารดังนี้
1.สัญญา (หน้า 1-7)
2.แบบเบิกเงินกู้ยืม 1/66
3.สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
4.สำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี)
5. ใบลงทะเบียนเรียน
6. ใบรายงานกิจกรรมจิตอาสา

หมายเหตุ : กรณีผู้กู้ยืมอายุไม่ถึง 20 ปี ให้เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยพร้อมนัดหมายผู้แทนโดยชอบธรรมมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ตามวันและเวลาที่กำหนด

** ผู้กู้รายเก่า (รหัส 62-65) ส่งเอกสารดังนี้
1 แบบเบิกเงินกู้ยืม 1/66
2. ใบลงทะเบียนเรียน
3.สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
4.สำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *