ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2566 ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติและจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศและหลักเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2566 เรียบร้อยแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 แหล่งทุน โดยมหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งกำหนดการพิธีรับมอบทุนการศึกษาเป็นลำดับต่อไป

ทั้งนี้ กรณีนักศึกษาที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกผู้รับทุน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อรอรับทุนการศึกษาที่จะมีผู้มีจิตศรัทธาให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในภายหลัง หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

หมายเหตุ : นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้ดำเนินการติดต่อขอรับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องพยาบาล(ชั้น 1) อาคารกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ 20 กันยายน 2566 (ในเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *