การรับสมัครทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา ด้านศิลปะ ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีโอกาสในการศึกษา จนสำเร็จระดับปริญญาตรี โดยพระราชทานทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ด้านศิลปะในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ มีความประพฤติดี ทั้งนี้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์รับทุนจะได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร จำนวน 5 ทุน

จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้นักศึกษาที่สนใจได้ทราบ โดยส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร รวมทั้งแบบตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน ให้คณะที่สังกัด ภายในวันที่ 20 กันยาน 2566

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

  1. เป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ด้านศิลปะ ในทุกแขนง โดยเฉพาะสาขาศิลปะร่วมสมัย ศิลปะสมัยใหม่ นวัตศิลป์ ภัณฑารักษ์ การบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ศิลปะสร้างสรรค์ ศิลปะประยุกต์ และ digital art จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือเป็นผู้มีทักษะ ในการสร้างสรรค์ผลงาน/นวัตกรรม ที่สามารถต่อยอดความรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
  3. มีความประพฤติ และเจตคติที่ดีต่อประเทศชาติ
  4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา โทร.055-267000 ต่อ 9622 Facebook : SAS PSRU

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *