ฝ่ายประสานงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2565

คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

การฝึกซ้อม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การฝึกซ้อมบัณฑิต

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การจัดแถวที่นั่งและการเข้าสู่ห้องพิธี

การแต่งกายและข้อปฏิบัติ

คำกราบบังคมทูลและคำลงท้าย                                       

รายชื่อบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562

ดุษฎีบัณฑิต

มหาบัณฑิต

บัณฑิต

ข้อมูลการเดินทาง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำเนินงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

Facebook : commencementPSRU