กำหนดการลงทะเบียน นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 2/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตัวอย่างเอกสาร

ตัวอย่างแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

ตัวอย่างแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (กรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)

ตัวอย่างใบลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา

ตัวอย่างสำเนาบัตรประชาชนที่ใช้ในการกู้ยืม

ตัวอย่างการรับรองสำเนา กรณีมีลายเซ็น และไม่มีลายเซ็น

ตัวอย่างการรับรองสำเนา กรณีเขียนหนังสือไม่ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :

งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา
Facebook : กยศ.มรพส.https://www.facebook.com/StudentloanPSRU
โทร. 055-267-000-2 ต่อ 9602

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *