บริการอาชีพและจัดหางาน

บริการจัดหางานระหว่างเรียน

บริการจัดหางานระหว่างเรียน เป็นบริการที่มหาวิทยาลับส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านอาชีพ โดยจัดตั้ง“ศูนย์บริการอาชีพและส่งเสริมการทำงานระหว่างเรียน” มีรูปแบบการให้บริการ ดังนี้

  1. บริการจัดหางานให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานหารายได้พิเศษระหว่างเรียน โดยจัดหางานระยะสั้นให้กับนักศึกษาที่สนใจตลอดปีการศึกษา
  2. จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า

ขั้นตอนการสมัครทำงานระหว่างเรียนสำหรับนักศึกษา

  1. เข้ากลุ่ม Line : PSRU Part-Time เพื่อรับข่าวสารและตัดสินใจทำงาน 
  2. กรณีมีนายจ้างแจ้งความประสงค์รับนักศึกษาทำงาน จะให้ลงชื่อสมัครทำงานแบบถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อน
  3. ตรวจสอบรายชื่อและการนัดหมาย ผ่านไลน์กลุ่ม ก่อนปฏิบัติงาน

เงื่อนไขการทำงานระหว่างเรียน

  1. มหาวิทยาลัยรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ทำงานหารายได้ระหว่างเรียน เพื่อจัดทำทะเบียนและประสานการจ้างงานระยะสั้น (Part-time) เมื่อมีผู้ประสงค์จ้างงานตลอดปีการศึกษา
  2. มหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์การรับสมัครทำงานระหว่างเรียนทาง Facebook งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ www.facebook.com/sas.psru
  3. มหาวิทยาลัยจะจัดหางานให้กับนักศึกษาที่ส่งใบสมัครครบถ้วนและมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยและนายจ้างกำหนด โดยการทำงานต้องไม่กระทบต่อเวลาเรียนของนักศึกษา
  4. ค่าตอบแทนการทำงานเป็นไปตามที่นายจ้างกำหนด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัย

>> ประกาศการรับสมัครทำงานระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2563
>> ประกาศการรับสมัครทำงานระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2562
>> ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการอาชีพและส่งเสริมการทำงานระหว่างเรียน

หมายเหตุ ปีการศึกษา 2563-2564 ไม่มีประกาศรับสมัครเนื่องจากนักศึกษาเรียนออนไลน์

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการจัดหางานระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2562


รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยแนะแนวและให้คำปรึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 055-267000-2 ต่อ 9606
Facebook : SAS PSRU