ปีการศึกษา 2564

พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2564 จัดขึ้นในกิจกรรม “เหลียวหลัง แลหน้าสู่การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” ภายใต้โครงการ 100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องคอนเวนชัน ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2564