ปีการศึกษา2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ประเภททุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 120 ทุนๆละ 4,000 บาท ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 450 ที่นั่ง คณะวิทยาการจัดการ

และพิธีมอบทุน ปตท.สผ. ปีการศึกษา 2559 จำนวน 20 ทุนๆละ 10,000 บาท ในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2559