ปีการศึกษา2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ จำนวน 85 ทุน ได้แก่ ทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 65 ทุนๆละ 5,000 บาท และ ทุน ปตท.สผ. จำนวน 20 ทุนๆละ 10,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2558