โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

Linkรับชมการถ่ายทอดสด
กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

08.30 – 08.45 น.         เริ่มการถ่ายทอดสด
08.45 – 09.00 น.         เริ่มการแสดงดนตรี โดย สาขาดนตรีสากล มรพส. / ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติ นักศึกษาลงทะเบียนร่วมงาน
09.00 – 09.15 น.         การแสดง “100 ปี ร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว”
09.15 – 09.30 น.         พิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ และ กล่าวปัจฉิมโอวาท  โดย ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
09.30 – 09.45 น.         การมอบรางวัลพิบูลไอดอล ปีการศึกษา 2564  โดย ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
09.45 – 10.00 น.         กล่าวอวยพรนักศึกษาในสังกัดคณะ โดย คณบดี
10.00 – 10.45 น.         การเสวนา “เตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา”  โดย กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และ สมาคมศิษย์เก่า
10.45 – 11.30 น.         การบรรยาย “ก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน” วิทยากร โดย Top Gun
11.30 – 12.00 น.         การแสดงดนตรี โดย สาขาดนตรีสากล มรพส.


หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

จำนวนนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ประมวลภาพกิจกรรม

  • การประชุมเตรียมงาน
  • การจัดกิจกรรมโครงการฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา 055-267000-2 ต่อ 9606
Line : @sos.psru พิมพ์คำว่า ปัจฉิมนิเทศ Facebook : SAS PSRU