ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา
: เพื่อส่งเสริมระบบดูแลนักศึกษา “ทุกคน” ตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา

ชีวิตในมหาวิทยาลัยนั้น แตกต่างจากชีวิตในวัยมัธยมศึกษา
การปรับตัวเมื่อเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยจึงเป็นเรื่องสำคัญ
เมื่อนักศึกษาพบเจอเพื่อนใหม่ ระบบการเรียนใหม่
ที่ต้องมีความรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น
จำเป็นจะต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสังคมใหม่

“อาจารย์ที่ปรึกษา” เป็นบุคคลสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้อย่างมีความสุขในทุกชั้นปี
และจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

เมื่อนักศึกษาประสบปัญหาใดๆ ในทุกช่วงชีวิต
จึงควรปรึกษา “อาจารย์ที่ปรึกษา” เป็นอันดับแรก

—————————————–

กลุ่มไลน์ PSRU Care สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา มรพส.

>> คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา 2566 ภาคปกติ
>> คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา 2566 ภาคพิเศษ (อยู่ระหว่างดำเเนินการ)
>> คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา 2565 ภาคปกติ
>> คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา 2565 ภาค กศ.ป.ป.
>> คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา 2564  ภาคปกติ
>> คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา 2564  ภาคปกติ (เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม)
>> คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา 2564  ภาคปกติ (เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
>> คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา 2564  ภาคปกติ (เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
>> คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา 2564  ภาค กศ.ป.ป.


รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยแนะแนวอาชีพและให้คำปรึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 055-267000-2 ต่อ 9606
Facebook : SAS PSRU