เกี่ยวกับเรา

งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการจัดบริการและสวัสดิการที่จำเป็นสำหรับ “นักศึกษา” เพื่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ส่งเสริมพัฒนาตามอัตลักษณ์บัณฑิต สู่ผลผลิต “ศิษย์เก่า” ที่มีคุณภาพ ตอบสนองชุมชนท้องถิ่น

ชื่อเต็ม : งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
ชื่อย่อ : งบศ.
ชื่อภาษาอังกฤษ : Student and Alumni Services
ชื่อย่อ : SAS PSRU
สีสัญลักษณ์ : ฟ้าเขียว (สีฟ้าแทนนักศึกษา สีเขียวแทนศิษย์เก่า)
Logo