โครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงาน ช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครนักศึกษาทำงานหารายได้ระหว่างเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 จำนวน 100 คน (รับสมัครจนกว่าจะครบ 100 คน) โดยมีเงื่อนไขการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

Download เอกสาร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้ทำงานหารายได้ระหว่างเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

คุณสมบัตินักศึกษาโครงการฯ

 1. เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในปีการศึกษา 2565
 2. เป็นผู้มีความประพฤติดี สมควรได้รับการสนับสนุน
 3. มีความพร้อมในการทำงาน โดยเวลาทำงานจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับเวลาการเรียนการสอน (กรณีลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565)

ประเภททุนและอัตราค่าตอบแทน

 • เป็นทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่าแบบตอบแทนการทำงาน ไม่ต้องชำระคืน
 • การตอบแทนการทำงาน คิดเป็นรายชั่วโมงในอัตรา 50 บาทต่อชั่วโมง

เอกสารและหลักฐานการรับสมัคร (อย่างละ 1 ฉบับ)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัตรนักศึกษาหรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
 • สำเนาเลขที่บัญชีเงินฝากที่ผูกกับพร้อมเพย์บัตรประชาชน

แนวปฏิบัตินักศึกษาโครงการ

 1. อ่านรายละเอียด website โครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานหารายได้ระหว่างเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
 2. ลงชื่อสมัครทำงาน >> https://forms.gle/GiXjJ5nZAb7Nu8g46
 3. เข้าร่วม Line กลุ่ม PSRU Part-time Summer’65 
 4. ติดตามข่าวสารการจ้างงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องผ่านทาง Line กรณีมหาวิทยาลัยมีความต้องการจ้างงาน จะจัดสรรให้นักศึกษาปฏิบัติงาน โดยการปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละครั้งจะต้องไม่กระทบต่อเวลาเรียน (กรณีลงเรียน summer)

Line กลุ่ม PSRU Part-time Summer’65 

การปฏิบัติงาน

 • นักศึกษาจะสามารถปฏิบัติงานและได้รับค่าตอบแทนการทำงานเมื่อมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ปฏิบัติงานเท่านั้น
 • ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2566 หรือจนกว่าจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประเภทงานสำหรับนักศึกษา

ผลการดำเนินงาน

ครั้งที่ 1 วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 งานทาสีรั้วและเส้นจราจร ส่วนวังจันทน์

ครั้งที่ 2 : วันที่ 29 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2566
1. งานทำความสะอาด กองพัฒนานักศึกษา
2. งานขนย้ายและซ่อมแซม โต๊ะเก้าอี้ อาคารศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ
3. งานทาสี สนามกีฬาพระองค์ดำ
4. งานทาสี ภายในอาคารคณะครุศาสตร์
5. งานทาสีเส้นจราจร อาคารทีปวิชญ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

website : http://sas.psru.ac.th
Facebook : SAS PSRU
Line : PSRU Part-Time

งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา โทร. 055-267-000 ต่อ 9606

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *